„Sprzątanie świata łączy ludzi”

Był rok 1994…

a ja pełna energii uczestniczyłam w Akcji Clean up Australia marząc, aby zaszczepić tę idee w moim rodzinnym kraju. I… udało się! W roku 1993, Clean up Australia, dzięki staraniom pomysłodawcy tej Akcji, Iana Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza, została objęta patronatem ONZ i stała się międzynarodowym wydarzeniem pod nazwą Clean up the World zaś rok później, we wrześniu 1994 roku, i mnie udało się zainspirować Polaków do posprzątania Polski. I tak od 30 lat, w każdy trzeci weekend września, wolontariusze w Polsce wychodzą, by oczyścić swoje najbliższe otoczenie z porzuconych w naturze śmieci. Za to chcę im serdecznie podziękować!

Hasło 30. Akcji „Sprzątanie świata łączy ludzi”, w pełni oddaje społeczną istotę tego międzynarodowego święta ekologii. I niech tak zostanie! Dopóki na naszej Planecie będzie chociażby jeden śmieć, który trzeba będzie posprzątać, wierzę, że nie zabraknie, tych, którzy to bezinteresownie uczynią.

Mira Stanisławska-Meysztowicz
Przewodnicząca Rady Fundacji Nasza Ziemia, Inicjatorka Akcji Clean up The World w Polsce.

Jest rok 2023…

a w Polsce po raz 30. łączą się pełne energii i gotowe do działania zielone serca Wolontariuszy Akcji Sprzątanie świata. Z raportów wynika, że od początku w Akcji wzięło udział ponad 20 milionów uczestników. To, oraz fakt, że odbywa się nieprzerwanie od 30 lat, czyni tę Akcję tak wyjątkową w skali świata. W roku jubileuszu, chcemy więc podziękować każdemu, kto uczestniczył chociaż raz w tej jedynej w swoim rodzaju lekcji ekologii. Moje szczególne podziękowania przesyłam do Australii, do Miry, która zaszczepiła w nas ideę nieśmiecenia w naturze. To dzięki niej Polska jest czystsza, a Polacy pełni troski o Matkę Ziemię. W roku jubileuszowym zapraszam każdego do poznania tej wyjątkowej mocy Akcji Sprzątanie świata. Mocy, która łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. Niech nasze tegoroczne sprzątania będą tego odzwierciedleniem. Zaprośmy do udziału swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, koleżanki i kolegów ze szkoły, uczelni lub pracy i połączmy się w społeczność tworzącą Wolontariuszy NASZEJ ZIEMI. Naprawdę warto!

Grzegorz Mikosza
Główny koordynator Akcji Sprzątanie świata – Polska