Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia.

WHO, 1997

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia 2008 r. – Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE). Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów.

Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywały się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. W 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy.

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkół Promujących Zdrowie w 2003 r. Po okresie przygotowawczym, w maju 2005 r. otrzymaliśmy certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W następnych latach kontynuowaliśmy realizację programów w ramach Szkoły Promującej Zdrowie i otrzymaliśmy:

 • w 2010 r. Certyfikat II stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • 9 XII 2014 Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Aktualności dotyczące programu

Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV)

27.04.2022

Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. podobnie jak w latach ubiegłych jest realizatorem przedmiotowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice. Program ten jest w całości finansowany ze środków budżetu miasta Katowice, a jego celem jest zapobieganie zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

W latach ubiegłych program składał się z części informacyjno-edukacyjnej dla rodziców, która odbywała się w Państwa szkołach podczas spotkań z wychowawcami, części informacyjno-edukacyjnej dla uczniów, która odbywała się w Państwa szkołach podczas godzin lekcyjnych oraz kwalifikacji lekarskiej do szczepienia oraz szczepienia, które także odbywały się w szkołach podczas godzin lekcyjnych.

W tym roku szkolnym ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii dla zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

 1. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców oraz uczniów i uczennic klas VII szkół podstawowych, zostaną zrealizowane poprzez przekazanie Państwu oraz uczniom i uczennicom klas VII drogą elektroniczną przez Dyrekcję szkoły materiałów edukacyjnych. Bardzo proszę o zapoznanie się z powyższymi materiałami, które w zwięzły i zrozumiały sposób przedstawiają istotę i rolę szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.
 2. Kwalifikacje do szczepień i szczepienia odbywać się będą, po wcześniejszym umówieniu terminu, w Katowicach w placówkach Grupy Medycznej Tommed przy ul. Fredry 22, ul. Żelaznej I lub ul. Piastów 8 w okresie do 23.11.2022.
 3. W celu umówienia terminu szczepienia dziecka (dziewczynki oraz chłopcy uczęszczający do VII klasy szkoły podstawowej) proszę o przesłanie na specjalnie dedykowany adres mailowy: hpv@tommed.pl:
  1. Państwa danych kontaktowych (preferowane jest podanie aktualnego numeru telefonu),
  2. danych osobowych oraz adresowych (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania) dziecka wraz z podaniem numeru/nazwy szkoły do której uczęszcza dziecko – dane możecie Państwo przesłać w pliku zabezpieczonym hasłem, hasło możecie Państwo przesłać w kolejnym mailu bądź przekazać telefonicznie Koordynatorowi programu,
  3. preferowanej lokalizacji wykonania szczepienia, wybierając pomiędzy lokalizacjami Grupy Medycznej Tommed przy ul. Fredry 22, ul. Żelaznej I lub ul. Piastów 8.
 4. W odpowiedzi na powyższy kontakt mailowy otrzymacie Państwo automatycznego maila zawierającego link do pobrania zgody na wykonanie przedmiotowego szczepienia oraz dane kontaktowe do koordynatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, któremu można będzie zadać ew. dodatkowe pytania odnośnie przedmiotowego programu.
 5. Koordynator programu będzie w stałym kontakcie z osobami zainteresowanymi szczepieniami (które wyraziły swoje zainteresowanie poprzez przesłanie maila zgodnie z opisem z ww. punktu 3) oraz będzie organizował umawianie kwalifikacji lekarskiej oraz szczepień w preferowanych przez Państwa lokalizacjach.

Jednocześnie chciałam Państwa zapewnić, iż Grupa Medyczna Tommed od początku trwania epidemii stosuje procedury, które minimalizują ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. We wszystkich naszych placówkach wizyty pacjentów odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty oraz przy zachowaniu środków bezpieczeństwa m.in. w postaci: wstępnej telefonicznej ankiety epidemiologicznej, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Koordynatorem szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice pod adresem mailowym: hpv@tommed.pl lub tel.: 32 607 21 15Marta Bula
TOMMED
Dyrektor Generalny
Prokurent

Wirusoochrona

02.04.2022

Wirusoochrona. 
         1) Często myj ręce wodą z mydłem min. przez 30 sekund, 
         2) Kiedy masz brudne ręce nie dotykaj nimi oczu, nosa i ust, 
         3) Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, unikaj dużych skupisk ludzkich, 
         4) Noś maseczkę - pamiętaj o tym, aby zasłonić nos i usta, 
         5) Podczas kichania i kaszlu zakrywaj nos i usta chusteczką lub zgięciem łokcia, 
         6) Odżywiaj się prawidłowo, jedz regularnie zdrowe posiłki, pij wodę, uprawiaj sport, 
         7) Noś ubrania dostosowane do warunków pogodowych.

Bezpieczne Ferie Zimowe

11.02.2022

„Powiedz co czujesz. Zdemaskuj swoje emocje”

06.12.2021

Klasy 4-8 wzięły udział w programie „Powiedz co czujesz. Zdemaskuj swoje emocje”. Jest to kampania społeczna zainaugurowana przez Ministerstwo Zdrowia. Celem kampanii, adresowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego.

Światowy Dzień Mycia Rąk

15.10.2021

Pamiętaj, dokładne mycie rąk to najlepsza ochrona przed wirusami i bakteriami!
Co masz na rękach?

Jak prawidłowo myć ręce?