Tydzień Głosu

W poniedziałek 22 LIPCA w godz. 16.00-18.30 w Kato Science Corner na Rynku w Katowicach odbędą się KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE pod opieką wykwalifikowanych
logopedek, na które zapraszamy zwłaszcza rodziców z dziećmi.

Również 22 LIPCA w budynku spinPLACE przy ul. Bankowej 5 w Katowicach w
godz. 17.00-19.00 logopedka mgr Aleksandra Boroń przeprowadzi WARSZTATY
MINDFULNESS dla osób, które są zainteresowane tym, jak stres wpływa
blokująco głos i jak sobie z tym radzić.

We wtorek 23 LIPCA w godz. 16.00-18:00 na Wydziale Humanistycznym przy ul.
Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się OTWARTE FORUM MŁODZIEŻY
adresowane szczególnie dla uczniów szkół średnich – osób zainteresowanych
studiowaniem w przyszłości na Uniwersytecie Śląskim. Podczas spotkania
zostanie zorganizowane krótkie oprowadzenie po Wydziale Humanistycznym UŚ, a
następnie członkinie Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ przekażą informacje
na temat kształcenia logopedów na Uniwersytecie Śląskim, zaprezentują różne
formy działalności studentów logopedii.

W środę 24 LIPCA w godz. 16.00-18.00 w Parku Boguckim i Domu Kultury
Bogucice Zawodzie przy ul. Markiefki 44a Katowice odbędą się warsztaty „MÓJ
GŁOS, TWÓJ GŁOS, NASZ GŁOS – MATKI I CÓRKI W RELACJI” adresowane są do
kobiet w różnym wieku – spotkanie w kobiecym kręgu matek i córek pokazujące
kobietom, jak mogą czerpać z darów swojej kobiecej linii, jednocześnie mając
świadomość swojej odrębności: własnego głosu, swoich poglądów, swojego
ciała. Warsztaty poprowadzą: mgr Justyna Solecka-Głodek (pedagog specjalny,
logopeda) i dr inż. Iga Kołodyńska (adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu).

W czwartek 25 LIPCA w godz. 15.30-18.30 na Wydziale Humanistycznym przy ul.
Uniwersyteckiej 4 (sala B.038) odbędzie się seminarium „POMÓŻMY DZIECIOM
MÓWIĆ ŻYCZLIWYM GŁOSEM!”. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli,
logopedów, pedagogów, psychologów, studentów oraz rodziców zainteresowanych
tematyką edukacji antydyskryminacyjnej. W trakcie seminarium zainteresowani
dowiedzą się więcej o potrzebie pracy nad kształtowaniem adekwatnych postaw
wśród dzieci, wobec różnych form odmienności (np. jąkania,
niepełnosprawności ruchowych, czy różnorodność kulturowej). Uczestnicy
odbędą SZKOLENIE uprawniające do wdrażania programu InterACT w wybranych
placówkach. W trakcie spotkania eksperci z różnych krajów, m.in.
założycielka programu dr Mary Weidner oraz terapeutka dr Hana Laciková,
opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z programem InterACT.

Również w czwartek 25 LIPCA w godz. 16.00-19.00 na Wydziale Humanistycznym
przy ul. Uniwersyteckiej 4 (B.1.36) odbędą się warsztaty dla dzieci InterACT
„KAŻDY Z NAS JEST INNY, KAŻDY TAKI SAM – WSZYSCY MAMY PRAWO DO MÓWIENIA
SWOIM GŁOSEM!”. Warsztaty programu InterACT adresowane są do dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od ok. 5 do 10 lat). InterACT jest to
program edukacji antydyskryminacyjnej, profilaktyki logopedycznej. Celem
programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wobec różnych form
niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana
postaw społecznych wobec jąkania. Najważniejsze przesłanie programu brzmi:
„Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy!
Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci”. Podczas
warsztatów dzieci zapoznają się z dwoma filmami edukacyjnymi z udziałem
kukiełek, wezmą udział w dyskusji na temat przedstawionych scenek oraz
wykonają zadania w zeszycie ćwiczeń. Poprzez zabawę i przystępne treści
dzieci dowiedzą się, jak adekwatnie reagować i skutecznie komunikować się z
innymi. Na koniec przewidziana jest wystawa prac dzieci, wręczenie dyplomów
i upominków.

Także w czwartek 25 LIPCA w godz. 16.00-18.00 w budynku spinPLACE warsztaty
dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym „TWARDOŚĆ PSYCHICZNA –
POTRZEBUJESZ? DECYDUJESZ!” przeprowadzi dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ.
Uczestnicy będą mogli rozbudzić swoją świadomość oraz zdobyć zestaw
narzędzi, które pozwolą im samodzielnie pracować nad osobowościową
odpornością, a także wziąć udział w ćwiczeniach, które przybliżą im
podstawowe sposoby pracowania nad tym aspektem osobowości.

W piątek 26 LIPCA w godz. 16.00-18.00 w budynku spinPLACE dr Agnieszka
Płusajska-Otto poprowadzi interaktywne warsztaty „DBAJ O SWÓJ GŁOS, DOCENIAJ
SWÓJ GŁOS!” adresowane do nauczycieli i mówców, uświadamiające, jak dbać o
narząd głosu i jak przygotować ciało do pracy głosem, a także jak ćwiczyć
oddech i aparat artykulacyjny. Dr Agnieszka Płusajska-Otto jest pedagożką,
logopedką, trenerką emisji głosu i wystąpień publicznych, autorką książki
„Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących
publicznie” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022). Ma wieloletnie
doświadczenie pracy ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetu
Łódzkiego i Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

W sobotę 27 lipca zapraszamy do spinPLACE (ul. Bankowa 5, Katowice) w godz.
9.00-17.00 na międzynarodowe seminarium „Jąkanie i giełkot – wszyscy mają
głos!”, w którym udział wezmą przedstawiciele polskiego, irlandzkiego i
niderlandzkiego ruchu samopomocy dla osób z jąkaniem i giełkotem. Seminarium
jest adresowane do środowiska ludzi z jąkaniem, giełkotem i innymi
utrudnieniami w komunikowaniu się, a także do logopedów, studentów,
nauczycieli i rodziców dzieci jąkających się. Uczestnicy będą mieli okazję
obejrzeć film: „When I stutter / Kiedy się jąkam” (reż. John Gomez) i zapis
filmowego spektaklu „Unspoken / Niewypowiedziane” (reż. Trudy Stewart) oraz
wysłuchać wykładu dr Susanne Cook „Skuteczne wsparcie uczniów z jąkaniem i
giełkotem – co powinni wiedzieć nauczyciele?” oraz wziąć udział w warsztacie
Joeriego van Ormondta „Neuroróżnorodność: Kolejna fala emancypacji w
jąkaniu”.

W sobotę 27 lipca w godz. 9.00-14.00 w budynku spinPLACE gościć będzie także
Żywa Biblioteka. W Żywej Bibliotece Tygodnia Głosu udział wezmą osoby
reprezentujące grupy, z którymi związane są stereotypy i uprzedzenia.
Spotkanie ma przekonać odwiedzających, że jesteśmy różni, ale każdy ma prawo
zabrać głos, być wysłuchanym i zrozumianym. Nasze Żywe Książki to m.in.
Aktywna seniorka, Logopedka z doświadczeniem jąkania, Hindus, Osoba
poruszająca się na wózku, Osoba transpłciowa, Osoba z doświadczeniem choroby
alkoholowej, Głuchoniewidomy miłośnik Górnego Śląska. Spotkanie i rozmowy z
Żywymi Książkami to szansa na kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji,
wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka i różnorodność, dialogu
społecznego, poszanowania praw człowieka. Więcej na temat idei Żywej
Biblioteki jako metody edukacji antydyskryminacyjnej można przeczytać na
stronie: https://zywabibliotekapolska.pl/.

W niedzielę 28 lipca w godz. 16:30-18:00 zapraszamy do Sali Koncertowej
Śląskiej Akademii Muzycznej (ul. Zacisze 3) na recital prof. dr hab.
Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej z akompaniamentem Dagmary Niedzieli.

Najserdeczniej zapraszamy do spotkania z nami podczas Tygodnia Głosu!

Akcja Lekki Tornister

Okres wakacji to dla wielu rodziców czas zakupu wyprawki szkolnej dla swoich pociech. Dlatego, dbając zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, szczególnie uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, chcemy zwrócić uwagę na dobór odpowiedniego plecaka oraz przyborów szkolnych.

Najlepsza koszulka jest zaprojektowana własnymi rękami

Jak wiadomo, młodzież są bardzo wybredna, jeśli chodzi o wybór ubrań… Jest jednak pewne wyjście… – aby koszulka będzie zrobiona według własnego projektu.

3 czerwca 2024 r. uczniowie szkoły z inicjatywy #Stowarzyszenie MOST wzięli udział w konkursie na projekt koszulki. Ponadto młodzież z Ukrainy uczestniczyła w dyskusji na tematy związane z problemami, z jakimi ma do czynienia w nowym środowisku.

Dziękujemy za możliwość tworzenia i bycia usłyszanymi.

KSIĄŻKOŻERCY

W II semestrze bieżącego roku szkolnego klasa I przystąpiła do projektu czytelniczego „KSIĄŻKOŻERCY”. Uczniowie otrzymali karnet z miejscami na pieczątki, które dostawali po przeczytaniu kolejnych wybranych książek. Projekt miał na celu zachęcić dzieci do samodzielnego czytania oraz przybliżyć im literaturę dziecięcą różnego typu. Dzieci w nagrodę za przeczytanie 4 książek otrzymywały książkę zakupioną dzięki funduszom pozyskanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.