Pedagog szkolny

W naszej szkole dodatkową opiekę nad dziećmi sprawują dwie panie pedagog – pani Małgosia i pani Magda. To do nich może się zgłosić każdy uczeń, gdy nie radzi sobie z nauką, potrzebuje pomocy i rady, chce z kimś porozmawiać, poradzić się, wybierając przyszłą szkołę ponadpodstawową, studia lub zawód.

Wsparcie i pomoc otrzyma tu również rodzic, którego dziecko ma problemy z nauką, zachowaniem, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole, czy środowisku rówieśniczym.

Pedagodzy pomagają uczniom i rodzicom rozwiązywać bieżące problemy: osobiste, rodzinne, szkolne i socjalne. Są obecne w szkole codziennie. Dla uczniów, którzy mają trudności szkolne organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie różnorodnych zajęć terapii pedagogicznej. Udzielają porad i pomocy uczniom mającym problemy w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej organizują opiekę i pomoc materialną. Na bieżąco współpracują z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę. Są w ciągłym kontakcie z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami, dzięki czemu mogą przekazać wszystkie spostrzeżenia dotyczące zachowań uczniów.