Wywiad z uczniami klas I-III

W mijającym tygodniu przeprowadziliśmy wywiady z uczniami klas 1-3 na temat naszej szkoły. Posłuchajcie, co podoba im się najbardziej w SP nr 22.
Przypominamy, że od dzisiaj zaczynają sie zapisy do pierwszej klasy pod tym linkiem.

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby zwrócić uwagę na kurczące się zapasy wody pitnej, bez której życie na Ziemi nie jest możliwe. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.
TYLKO 3% całej wody na Ziemi nadaje się do użytku dla ludzi. Ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Polska jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody! Korzystajmy z niej mądrze!

Przy pomocy interaktywnej prezentacji zobacz plakaty i filmy, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej na temat wody, jej zanieczyszczenia oraz ochrony.

Informacja Urzędu Miasta Katowice dot. naboru do klas pierwszych szkół podstawowych

Drodzy Rodzice,

Wraz z osiągnięciem kolejnego etapu rozwoju przez Wasze pociechy, którym jest chęć poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań, samodzielności i gotowości do rozpoczęcia nauki, nadszedł czas na rozpoczęcia pierwszego zorganizowanego etapu edukacyjnego. Przed 1 września 2021 roku, musicie dokonać wyboru szkoły podstawowej i zgłosić kandydata do klasy pierwszej. Aby tego dokonać uruchomiliśmy dla Was stronę internetową https://katowice.elemento.pl/, za pośrednictwem której dokonacie wszelkich formalności. Zgłoszenia kandydata do szkoły obwodowej można dokonać w systemie elektronicznym już od 22 marca 2021 roku, z kolei wyboru szkoły podstawowej innej niż obwodowej dokonamy od 10 maja 2021 roku. W przypadku pytań dotyczących naboru skontaktuj się z obwodową szkołą podstawową, do której zamierzasz złożyć dokumenty kandydata.

Najważniejsze daty dotyczące naboru do klas pierwszych szkół podstawowych. Informacje dla rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci wybrać szkołę obwodową:

  • Od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 roku: Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;
  • Od 5 do 15 kwietnia 2021 roku: Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły podstawowej, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
  • 16 kwietnia 2021 roku: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • 19 kwietnia 2021 roku godz. 15:00: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informacje dla rodziców, którzy chcą wybrać dla swoich dzieci inną szkołę niż szkoła obwodowa, lub rodziców dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym w poprzednim terminie tj. od dnia 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku
  • Od 10 do 19 maja 2021: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru; lub zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia (wraz z załącznikami) do szkoły obwodowej;
  • Od 22 do 27 maja 2021 roku: Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
  • 28 maja 2021 roku: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • Od 31 maja do 11 czerwca 2021 roku: Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;
  • 28 czerwca 2021 roku godz. 15.00: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową. Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.