22 kwietnia – Dzień Ziemi

Zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Ziemi i udziału w konkursach:

plastycznym dla uczniów klas 1-5, który polega na zilustrowaniu tegorocznego hasła Dnia Ziemi „Przywróć naszą Ziemię”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Zdjęcie pracy należy przesłać do 25 kwietnia do p. Katarzyny Wieczorek przez platformę Teams
Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas 6-8, który odbędzie się poprzez platformę Testportal w dniu 22 kwietnia. Link do testu oraz informacje na temat czasu dostępności umieszczone będą we wpisach w zespołach „Geografia” poszczególnych klas. Wszelkie pytania proszę kierować do p. Katarzyny Kozera.

Międzynarodowa lekcja języka angielskiego Big Live Lessons – klasa 6

W piątek 9 kwietnia klasa 6 wraz ze swoim nauczycielem Dominiką Sowa-Nowak miała przyjemność wziąć udział w międzynarodowym projekcie z języka angielskiego Big Live Lessons.

Efektem współpracy wydawnictwa Pearson i BBC była lekcja na żywo, prowadzona przez Chloe Dennis. Nasi szóstoklasiści wraz z ich kolegami z Turcji, Grecji raz Rosji mieli wyjątkową okazję do wejścia w świat Festivals, online. Angielski to o wiele więcej niż przedmiot na lekcjach – to podstawowe narzędzie komunikacji, dla uczniów na całym świecie.

W trakcie i po lekcji uczniowie doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne, ale także poznali się nawzajem, ucząc się szanować różnorodność.

Konkursy z okazji Dnia Ziemi

Drodzy Uczniowie,

Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z okazji tegorocznego Dnia Ziemi, który odbywa się pod hasłem „Głodni świata – głodny świat”, nawiązując do pandemii koronawirusa na świecie i jej skutków, między innymi do potrzeby pomocy humanitarnej i solidarności z krajami zagrożonymi głodem. W centrum uwagi znajdzie się zatem kwestia tęsknoty za możliwością korzystania z dóbr natury, ochrona tego co dostaliśmy w posiadanie, kruchości i ulotności tego, co wydawało nam się pewne i dane na zawsze, zauważenie, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować, ale wciąż jesteśmy odpowiedzialni za los ludzkości i planety. A także, czy zauważamy tych, którym trzeba pomóc, bo sami sobie w tym trudnym czasie nie poradzą. Czy udało nam się zmienić hierarchię wartości, a pandemia nas czegoś nauczyła, czy staliśmy lepszymi czy wręcz odwrotnie.

Proponujemy następujące konkursy:

  • Konkurs plastyczny na projekt naklejki „Siłacze – Zgniatacze” – klasy I -VIII
  • Konkurs fotograficzny pt. „Świat za zamkniętymi drzwiami” – klasy I -VIII
  • Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego – klasy VII -VIII
  • Konkurs na plakat XXVIII „Tygodnia Ziemi” – klasy VII -VIII

Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminów Konkursów, dostępnych na stronie https://www.muzeumgornictwa.pl

Każdy Uczestnik konkursu jest zobowiązany do dostarczenia pracy do szkoły w terminie do 19 kwietnia wraz z Metryczką (wypełnioną drukowanymi literami). Prace zostawiamy na dyżurce.

Informację o udziale w wybranych konkursach należy przesłać do nauczyciela Pani Ewy Czapli za pośrednictwem vulcana w terminie do 15 kwietnia.