KSIĄŻKOŻERCY

W II semestrze bieżącego roku szkolnego klasa I przystąpiła do projektu czytelniczego „KSIĄŻKOŻERCY”. Uczniowie otrzymali karnet z miejscami na pieczątki, które dostawali po przeczytaniu kolejnych wybranych książek. Projekt miał na celu zachęcić dzieci do samodzielnego czytania oraz przybliżyć im literaturę dziecięcą różnego typu. Dzieci w nagrodę za przeczytanie 4 książek otrzymywały książkę zakupioną dzięki funduszom pozyskanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.