Tajemniczy Nikiszowcu, ujawnij swoje sekrety!

W ramach wsparcia procesu integracji uczniów ukraińskich ze społecznością szkolną i wzajemnego poznania historii, tradycji oraz kultury Polski i Ukrainy, uczniowie klas VII i VIII odwiedzili jedną z najwspanialszych dzielnic Katowic – tajemniczy Nikiszowiec.
Pierwszy punkt programu miał charakter tradycyjny – spacer uliczkami dawnej dzielnicy robotniczej, w której mieszkali górnicy. Katowicki Nikiszowiec (zwany też Nikisz) jest chyba najbardziej znanym osiedlem robotniczym na Śląsku i niezwykłą perłą śląskiej architektury. Charakteryzują go budynki z czerwonej cegły oraz czerwone okna, które stały już symbolem tej dzielnicy. Osiedle powstało w latach 1908-1919 dla górników kopalni Giesche (obecnie kopalni Wieczorek), a zaprojektowali je panowie Emil i Georg Zillmann, którzy również zadbali o projekt sąsiedniego Giszowca.
Następnie uczniowie zwiedzili muzeum historii w Katowicach (Dział etnologii), gdzie mogli obejrzeć wystawę Woda i mydło najlepsze bielidło i Wokół mistrzów Grupy Janowskie. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa U nos w doma na Nikiszu ilustrująca robotnicze mieszkanie początku XX wieku.
Dzieci zwiedziły także kościół św. Anny (Parafia Św. Anny w Katowicach-Janowie), gdzie uczniowie polskiego pochodzenia przybliżyli Ukraińcom tradycje związane z kościołem.
Dzieci z Ukrainy przypomniały grupie także tradycje związane z cerkwią ukraińską. Wspólnie zauważyli, że pomimo różnic kościół i cerkiew mają wiele podobnych cech funkcjonowania instytucji religijnych, ponieważ wszyscy jesteśmy chrześcijanami.
Podczas wycieczki dzieciom udało się spędzić czas poza murami szkoły, nawiązać przyjacielski kontakt i dobre relacje towarzyskie.

*** Wycieczka była możliwa dzięki wsparciu UNICEF.